Friday, 2 December 2011

SYAIR

Pengertian dan contoh
Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Ia berasal dari Persia (sekarang Iran)
dan telah dibawa masuk ke nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu’ur yang bererti perasaan. Kata syu’ur berkembang menjadi kata syi’ru yang bererti puisi dalam pengertian umum.
Syair dalam kesusasteraan  Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastera syair di negeri Arab. Penyair yang berperanan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya, antara lain:
 Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir.
Menurut isinya, syair dapat dibagi menjadi lima golongan, sebagai berikut.
 Syair Panji
Syair panji menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berada atau berasal dari dalam istana.
 Contoh syair panji adalah Syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang
seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada Sang Ratu Kauripan.
Syair Romantis
Syair romantis berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur lara, hikayat, maupun cerita rakyat. Contoh syair romantis yakni Syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Setelah beberapa lama ia dicari Putra Bangsawan (saudaranya) untuk bertemu dengan ibunya. Pertemuan pun terjadi dan akhirnya Bidasari memaafkan ibunya, yang telah membuang dirinya.
Syair Kiasan
Syair kiasan berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga atau buahbuahan.
Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contoh syair kiasan adalah Syair Burung Pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat, atau seperti perumpamaan “seperti pungguk merindukan bulan”.
Syair Sejarah
Syair sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah.
Sebagian besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Contoh syair sejarah adalah Syair Perang Mengkasar (dahulu bernama Syair Sipelman), berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.
Syair berbahasa Arab yang tercatat paling tua di Nusantara adalah catatan di batu nisan Sultan Malik al Saleh di Aceh,bertarikh 1297 M.
 Syair Agama
Syair agama merupakan syair terpenting. Syair agama dibahagi menjadi empat iaitu: (a) syair sufi, (b) syair tentang ajaran Islam, (c) syair riwayat cerita nabi, dan (d) syair nasihat.Perlu kita ketahui, setiap syair pasti mengandung pesan tertentu. Pesan tersebut dapat kita simpulkan setelah memahami isi sebuah syair.

Contoh Syair ;


c
 


Mari Bersyair.

Tajuk ; Teknologi Teras Wawasan

Masa berlalu ditelan zaman,
Usaha yang murni harus diteruskan,
Usah biarkan kita ketinggalan,
Agar tercapai segenap impian.

Zaman ini era pembangunan,
Sains dan teknologi menuju kemajuan,
Sntuk manusia merubah  pendirian,
Agar semua dapat kesenangan.

Kemajuan diberi harus difikirkan,
Jangan nanti kita diperdayakan,
Pelbagai kaedah hasil diciptakan,
Untuk kemudahan dan kemakmuran.

Manusia diberi akal dan nyawa,
Mestilah bijak menggunakannya,
Agar menbangun segenap maya,
Bersyukurlah kita kepada yang Esa.No comments:

Post a Comment

Youtube Pendidikan

Loading...